Înscrieri / Applications

EDIȚIA I / 01-05 OCTOMBRIE 2020

 

ÎNSCRIERE:

1. până pe data de 10 septembrie (inclusiv) > înscrierile se pot face prin completarea formularului, disponibil aici: http://bit.ly/397olMl. Formularul completat trebuie să conțină CV-ul participantului și dovada plății taxei de participare în valoare de 200 lei, achitată în contul Asociației BAROCkeri (IBAN: RO83 BRDE 410S V043 1077 4100, cod SWIFT: BRDEROBU).

2. până pe data de 25 septembrie (inclusiv) > participanții trebuie să trimită pe adresa a.barockeri@gmail.com trei fișiere video cu interpretarea celor trei lucrări incluse în competiție (descrise mai jos). Fișierele trebuie să respecte condițiile regulamentului (disponibil aici).

 

DESFĂȘURARE:

Sunt două grupe de vârstă / studii: grupa 1 – 14-19 ani (elevi ai liceelor de muzică sau studenți, anul I de studiu); grupa 2 – 20-28 ani (studenți ai anilor superiori, masteranzi sau absolvenți de studii muzicale superioare).

Prima etapă de concurs presupune interpretarea a două lucrări, dintre care una românească. Lucrările românești contemporane (scrise de Sebastian Androne-Nakanishi, Aurelian Băcan, Dan Buciu, Dan Dediu) sunt puse gratuit la dispoziție celor interesați, fiind publicate online pe site-ul proiectului (https://barockeri.ro/bbc/).

În etapa finală, concurenții vor prezenta un concert cu acompaniament de pian, conform repertoriului (disponibil aici: https://barockeri.ro/bbc/repertoriu/).

I-ST EDITION / OCTOBER 01-05, 2020

 
"Bucharest Brass Competition" is an international contest for the young musicians who study brass instruments (trumpet, horn, trombone and tuba), and will be held online between October 01-05, 2020.

 

APPLICATIONS:

1. until September 10 (inclusive) > applications can be send by completing the form, available here: http://bit.ly/397olMl. Completed applications must include a short biography and proof of payment of the application fee – 200 Ron in BAROCKeri Association account (IBAN: RO83 BRDE 410S V043 1077 4100, cod SWIFT: BRDEROBU).

2. until September 25 (inclusive) > participants must send at a.barockeri@gmail.com 3 video files performing the 3 works included in competition (described below). The files must comply with the competition Terms and Conditions (available here).

 

PROCESS:

There are two age categories: 14-19 years and 20-28 years.

The first stage of the competition involves the interpretation of two works, one of which is Romanian. The Romanian contemporary works (by composers Sebastian Androne-Nakanishi, Aurelian Băcan, Dan Buciu, Dan Dediu) are available to those interested – being published online at https://barockeri.ro/bbc/. In the final stage, the contestants will present a concert with piano accompaniment, according to the repertoire (available here: https://barockeri.ro/bbc/repertoriu/).